pigeon
pigeon
pigeon
background

Sponzoři

Upozornění

Vážení návštěvníci,

v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
nouzový stav, byla vyhlášena dvě nová krizová opatření.
Krizové opatření vlády ČR č. 1078 ze dne 21. října 2020 platné od 22. října 2020 od 06:00 do 3. listopadu 2020 do 23:59
hod.

Shrnutí dopadů na sportoviště:
• Venkovní střelba, jedná se o nezakázané venkovní sportoviště, resp. přírodu, kde platí pouze omezení 2 osob, kdy každé
2 osoby musí při kontaktu s ostatními osobami zachovávat odstup nejméně 2 metry
• Trénování – zde platí analogicky omezení pro individuální střelbu, která není zakázána, je však třeba dodržovat omezení
2 osob. Pokud jde o poskytování služeb (placené tréninky), tato služba v zákazech KO č. 1079 nefiguruje
Pistolová střelnice, vnitřní prostory, WC, šatny – zavřeno
• Pití alkoholu – krizové opatření č. 1079 výslovně zakazuje pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech, za
které je potřeba považovat veškeré venkovní prostory (tedy i sportovišť). V této souvislosti pro pořádek upozorňujeme na
to, že restaurace prostřednictvím výdejního okénka sice nemají zakázáno prodávat alkoholické nápoje, avšak zákazníci si
zakoupený alkohol musí odnést s sebou mimo veřejně přístupná místa.

• Nošení roušek je v celém areálu povinné

Sledujte naše webové stránky, kde vás budeme informovat o případném rozvolnění stanovených opatření.

Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba

S ohledem na korona - virová opatření je sportovní areál otevřen ve zvláštním režimu:

Pistolová část a všechny vnitřní prostory uzavřeny. 

Broková část otevřena omezeně, dle nařízení vlády.

Roušky v celém areálu povinné.

 

O znovu zavedení běžného provozu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení.

Tel.: 606 651 159

Novinky

Všechny novinky